سازمان ملل: قاچاق مت‌آمفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه ۱۲ برابر افزایش یافته است

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹