دولت تصمیم دارد ۱۵ هزار صاحبان مدارک بورسیه و سهمیه را جایگزین اساتید مستقل کند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰