اشکان صفایی، ایران اینترنشنال از اهداف سفر وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا می‌گوید

اشکان صفایی، ایران اینترنشنال از اهداف سفر وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا می‌گوید

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳