اعتصاب غذای مهدی موسویان، زندانی سیاسی در واکنش به حکم کور کردن یکی از چشمانش

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷