شکست انتخابات دستوری خامنه‌ای و عدم شرکت خاتمی در انتخابات

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲