نکات مهم در بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷