دومین روز آزمایشی موشک استارشیپ، ساخت شرکت اسپیس ایکس

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷