گزارش محسن ایزدی، ایران اینترنشنال، از درگیری نظامی ایران و آمریکا در سوریه