جانشین رئیسی و مباشر جدید خامنه‌ای کیست؟ خیز احمدی‌نژاد برای پاستور

محمود احمدی‌‌نژاد و تعدادی از اصلاح‌طلبان به دنبال جلب نظر خامنه‌ای برای ثبت‌نام در انتخابات هستند. آن هم در حالی که حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، گفته رئیس دولت بعدی مثل رئیسی خواهد بود. گزارشی از مجتبا پورمحسن

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶