سنتکام: کشتی روبیمار حامل ۲۱ هزار تن کود سولفات آمونیوم بود

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳