حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷