اعضای اتحادیه اروپا با نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت موافقت کردند: گفت‌وگو با سمیرا قرایی