کامیونی که چمدان‌های هیات همراه رئیسی را از هتل محل اقامت در نیویورک می‌برد