رژه هوایی نمایشی ارتش فرانسه برای ادای احترام به تام کروز در فرش قرمز فستیوال فیلم کن