ابراز ناامیدی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از احیای برجام

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره احیای برجام ابراز ناامیدی کرد و گفت برجام فقط روی کاغذ وجود دارد و معنایی ندارد. گفت‌وگو با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸