بحران اقتصادی؛ میراث رئیسی

مخاطبان ایران‌اینترنشنال میراث ابراهیم رئیسی را فقر و تورم برای مردم دانستند چقدر تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی می‌تواند بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم تاثیرگذار باشد؟ گفت‌وگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶