خروج نخستین گروه ایتالیایی، از نوار غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱