بیش از ۴۰ هزار تن کود شیمیایی وارد دریای سرخ شده است

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳