بیشترین مشارکت انتخابات در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی ثبت شده است

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴