گزارش‌ رسانه‌های اسراییلی از برنامه‌های احتمالی این کشور برای عملیات در رفح

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱