گزارش شورای امنیت از تحرکات تازه القاعده و رفت‌وآمد رابطان آن در تهران و کابل

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳