دادگاه خواهر مجید کاظمی از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان که به اتهام محاربه اعدام شد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹