جو بایدن از چین خواسته به حل بحران خاورمیانه کمک کند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵