جزییات حمله هوایی اسرائیل به استان حمص در سوریه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸