مقام‌های استان فارس: بیش از ۴۰۰ روستا و ۴۰ شهر این استان،با تنش آبی مواجه‌اند: گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر