تشدید درگیری‌ها در غزه و وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها در این شهر

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲