دولت آمریکا در آستانه تعطیلی به دلیل اختلاف نظر نمایندگان بر سر تصویب بودجه

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۸