لویی آرنو، گروگان فرانسوی زندانی در ایران به کشورش بازگشت

لویی آرنو، گروگان فرانسوی زندانی در ایران به کشورش بازگشت. آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد. جزییات بیشتر با نیلوفر پورابراهیم، ایران‌اینترنشنال و رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴