ارزیابی مهرداد فرهمند، از نشست شورای امنیت سازمان ملل

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷