ارزیابی علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از سخنرانی امروز علی خامنه‌ای