انتخابات نظام برای جانشینی رئیسی

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی با مستبد خواندن علی خامنه‌ای نوشت: «شرکت در انتخابات، تسلیم شدن به استبداد و لگدمال کردن خون جوانان کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی است.» گفت‌وگو با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶