سرنوشت روحانیت و جمهوری اسلامی یکی است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵