ارزیابی افشین شاهی، از بازخورد آمریکا درمقابل حمله به پایگاه خود در اردن

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲