نورمن رول: جمهوری اسلامی به دنبال ثبات برای بقا بعد از مرگ علی خامنه‌ای است

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۳