دیر پیشین ایرنا خمینی و خامنه‌ای را در علم مدرن که لازمه حکمرانی است بی‌سواد خواند

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲