ایرانیان ساکن گوتنبرگ، در واکنش به مرگ ابراهیم رییسی مراسم جشن برگزار کردند

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۳