اعتصاب غذای فعالان زن افغانستان با هدف قطع کمک مالی به طالبان و آزادی زندانیان

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷