برگزاری یازدهمین کنفرانس امنیتی هرات در تاجیکستان با حضور شماری از مخالفان طالبان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶