دیدار رئیس جمهور آمریکا و چین در سانفرانسیسکو

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴