ششمین هفته اعتراضات مردم اراک به آلودگی هوا و مازوت‌سوزی نیروگاه شازند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸