حضور پادشاه و خانواده سلطنتی نروژ در مراسم اهدای نوبل صلح نرگس محمدی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹