کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از احتمال نقش مجتبی خامنه‌ای در حذف رئیسی می‌گوید

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از احتمال نقش مجتبی خامنه‌ای در حذف رئیسی می‌گوید.

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹