آیا منطقه خاورمیانه آماده پایان‌دادن به جنگ بین حماس و اسرائیل است؟

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸