جمهوری آذربایجان با موافقت ارمنستان، کنترل ۴ روستا در مرز با این کشور را به دست گرفت

جمهوری آذربایجان با موافقت ارمنستان، کنترل ۴ روستا در مرز با این کشور را به دست گرفت جزییات بیشتر با فرزیا ثابتی، ایران اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵