حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب از استراتژی کشورهای امارات و عربستان در مقابل جمهوری اسلامی می‌گوید