زلنسکی دریافت تانک‌های آبرامز آمریکایی را تایید کرد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴