گزارش طناز خامه، خبرنگار ایران اینترنشنال از وضعیت مناطق جنگ‌زده در خارکیف اوکراین