باز شدن موقت گذرگاه رفح در مرز غزه و مصر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰