سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در «جنگل دیزمار» در نزدیکی ورزقان و جلفا

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰