دست دادن با شیطان به وقت سوئد؛ آزادی حمید نوری با سیاست گروگان‌گیری و باج‌گیری خامنه‌ای

حمید نوری، معاون دادیار پیشین‌ زندان گوهردشت که به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندان سیاسی‌ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، در جریان مبادله با دو زندانی سوئدی آزاد شد. اتفاقی که نشان داد دولت‌های غربی بر سر منافع خود، حاضر به معامله با دیکتاتورها هستند گزارشی از مجتبا پورمحسن

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶